e-Twinning

eTwinning jest akcją adresowana do szkół. Zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez intensywne stosowanie techniki cyfrowej. Daje uczniom możliwości rozwijania wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. eTwinning pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości.